. . .
Acknowledgments
The research toward this book was made possible by an Australian Research
Council Discovery Projects grant. Thanks to the many friends and colleagues
who in different ways helped this book come into being: AD, Tomoko Aoyama,
Chris Berry, Marion J. Campbell, Karen Chang Hsiu-min, Lisa Chen Xiuyu,
Chen Xue, Yushin “Deadcat” Chen, Wen Cheng, Rey Chow, Chu T’ien-hsin,
Naifei Ding, Hiromi Tsichuya Dollase, Brett Farmer, Garfield, Han Jia-yu,
Chris Healy, Lai Zheng-zhe, Larissa Heinrich, Josephine Ho, Jubin Hu, Alison
Huber, Lucifer Hung, Lucetta Kam, Olivia Khoo, Helen Hok-sze Leung, Pik-ki
Leung, Tania Lewis, Li Yu, Jenpeng Liu, Joyce Liu, Yan Yan Mak, Mark McLel-
land, Meaghan Morris, Lisa Palmer, Amie Parry, Greg Pflugfelder, Shi Tou,
Jessie Shih, Teri Silvio, Carmen Tong, John Treat, Yin Wang, James Welker,
Angela Wong Yin Ni, Cuncun Wu, Taeko Yamada, and Zhuang Mingzhu.
Previous Page Next Page