Notes
Abbreviations
AE Ariadna Efron, Stranitsy vospominany (Pages of recollections) (Paris: LEV, 1979).
AT
Anastasiya Tsvetaeva,
Vospominaniya
(Memoirs) (Moscow: Sovetsky pisatel, 1971,
1st ed.).
CS Marina Tsvetaeva, A Captive Spirit: Selected Prose, ed. and trans. ]. Marin King (Ann
Arbor, Mich.: Ardis, 1980).
IP Marina Tsvetaeva, Izbrannaya proza v dvukh tomakh (Selected prose in two volumes),
ed. Alexander Sumerkin (New York: Russica, 1979).
LL "Letters of Marina Tsvetaeva to R. N. Lomonosova," in Minuvsheye (The past) (Paris:
Atheneum, 1989).
LO "Marina Tsvetaeva's Letters to Aleksandr Bakhrakh,".Literaturnoye obozreniye (Literary
survey), nos. 8, 9, and 10 (1991).
LT Marina Tsvetaeva, Pisma k A. Teskovoy (Letters to A. Teskova) (Prague: Academia,
1969).
NP Marina Tsvetaeva, Neizdannyye pisma (Unpublished letters), ed. Gleb and Nikita
Struve (Paris: YMCA Press, 1972).
PTR Pasternak, Tsvetaeva, Rilke: Letters, Summer 1926, ed. Yevgeny Pasternak, Yelena Paster-
nak, Konstantin Azadovsky; trans. Margaret Wettlin and Walter Arndt (New York:
Harcourt Brace Jovanovich, 1985).
SiP Marina Tsvetaeva, Stikhotvoreniya i poemy v pyati tomakh (Lyric and narrative poetry in
five volumes), ed. Alexander Sumerkin and Viktoria Schweitzer (New York: Rus-
sica, 1980-1990).
Sochineniya Marina Tsvetaeva, Sochineniya v dvukh tomakh (Works in two volumes) (Moscow:
Khudozhestvennaya literatura, 1980).
Vestnik
Vestnik
russkogo kristianskogo dvizheniya (Messenger of the Russian Christian Move-
ment).
WSA
Wiener slawistischer A1manach (Vienna Slavic Yearbook).
Previous Page Next Page