(2) Chramn
=
Chalda
I
Telechild
Theodoric,
King of the
Ostrogoths
I
Audofled
(Albofled)
I (
3) Childeric ( 1) Ingoberga
(3) Gunthar (3) Charibert I
=
(2) Merofled
(3) Marcoveifa
(Paris 561-567) (4) Theudegild
(Theudechild)
I
(2) Clodomer I
=
Guntheaca
(Orleans 51 1-524)
I
I
I
I
Theudovald Gunthar Clodovald
I
Landechild
(2) Ingomer
( 1) Deoteria
(2) Visigard
(1) concubine
(2) Clotild
(Chrodechild)
CHILDERIC I =
(c.
475--48\)
IBasina
I
Clovis I
(481-511)
I
Theuderic I
=
(R~~~~)
ISuavegotha
-
51~
Theudechild Theudebert I
=
(Austrasia
533-548)
Theudechild
Aldeberga Berthefled
=
Aedilbert
of Kent
Clotild
]
Childebert
I
Childebert II
(Austrasia 575-595,
Burgundy 592-595)
I
I
(1) Theudebert II
=
(1) Bilichild
(Austrasia ~ (2) Theudechild
595-612) .
I I I
Ingund
=
Hermengild Clodeswinth
I
Athanagild
Berthoara
Vuldetrada
(Waldrada)
Theudebald
(Austrasia
548-555)
=
Wives, Concubines, and Children
of Merovingian Kings
I
Clothar III
(Neustria 657-673)
I
Clothar IV
(Austrasia 718-719)
Source: Suzanne F. Wemple, Womenin Frankish
Society:Marriageand the Cloister,500-900 (Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 1981), viii-ix.
Previous Page Next Page