References
Aalto, Mauri, and Antti Holopainen. 2008. “Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen
tunnistaminen ja hoito.” Duodecim 124: 1492 98.
Aaltola, Mika. 2003. Suomen ulkopolitiikan kielipelejä: Analyysi ulkopolitiikan tutkimuksesta
1970 2003. Tampere: Tampereen yliopistopaino.
Aalto- Setälä, Pauli. n.d. “Kansalaisaktivismi on in.” Accessed November 27, 2010. http://
www.aalto- setala.fi/00010019- kansalaisaktivismi- on- in.
Aaseng, Nathan. 1987. The Peace Seekers: The Nobel Peace Prize. Minneapolis: Lerner Pub-
lications Co.
Adamson, Glenn. 2007. Thinking through Craft. New York: Berg.
——— , ed. 2010. The Craft Reader. New York: Berg.
Adato, Allison. 1998. “Kids’ Pictures to God: What Children Want God to See.” Life,
March, 68 80.
Adorno, Theodor. 2010. “Functionalism Today.” In The Craft Reader, ed. Glenn Adamson,
395 403. New York: Berg.
Agamben, Giorgio. 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Trans. Daniel Heller-
Roazen. Stanford: Stanford University Press.
——— . 2005. State of Exception. Trans. Kevin Attell. Chicago: University of Chicago
Press.
Ahlström, Salme. 2007. “Iäkkäiden naisten päihteiden käyttö: Kirjallisuuskatsaus.”
Yhteiskuntapolitiikka 72 (5): 562 67.
Ahlström, Salme, and Pia Mäkelä. 2009. “Alkoholi ja iäkkäät Suomessa.” Yhteiskunta-
politiikka 74 (6): 674 78.
Ahmed, Sara. 2004. “Affective Economies.” Social Text 22 (2): 117 39.
Previous Page Next Page