ke au hawaiʻi
Auē aliʻi ē O my chiefs
O ke au i hala Of times past, I feel your presence
even more now
E nānā mai mākou To see and observe us
pulapula o nei au e holo nei Th e sons and daughters of
this current time
E ala mai kākou e kini, Let us rise up, o multitudes,
mamo o ka ʻāina aloha descendants of the beloved
ʻāina
Aloha wale ia ʻāina, I am moved deeply with concern
ko kākou kahua for the ʻāina, our true
foundation
Auē ka ʻiliʻili ē i ka hoʻopuehu We grieve the little stones that
ʻia nei are being scattered
E paepae hou ʻia ka pōhaku The large stones must be reset
i paʻa maila in place so that a new
ke kahua hale hou house foundation is completed
No kākou e pua e hoʻolulu ai For us, the children, to find
security in
E ala e ka ʻĪ, ka Mahi, ka Palena Rise up, families of the ʻĪ, the Mahi,
the Palena
I mua a loaʻa ka lei o ka lanakila. Go forward until we gain the lei
of victory.
Larry Kauanoe Kimura
Previous Page Next Page