L I S T O F
ara/na Algemeen Rijksarchief; recently renamed Nationaal Archie
(National Archives)
ahr American Historical Review
andb Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond Gener
(Dutch Diamond Cutters Union)
hgm Haags Gemeentemuseum (The Hague Municipal Museum
icw International Council of Women
iiav Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de
Vrouwenbeweging (International Information Center and
Archives of the Women’s Movement)
iisg Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
(International Institute of Social History)
kb Koninklijke Bibliotheek (Royal Dutch Library)
kha Koninklijk Huisarchief (Archives of the Dutch Royal House
kun Katholieke Universiteit Nijmegen (Nijmegen University)
nrc Nieuwe Rotterdamsche Courant (New Rotterdam Newspap
ntv Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (Dutch Natio
Exhibition of Women’s Labor)
nvr Nationale Vrouwenraad van Nederland (Dutch National
Council of Women)
nvvzb Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhooging van het zedel
Bewustzijn (Dutch Women’s League for the Advancement
Moral Awareness)
ra Rijksarchief (State Provincial Archives)
rkd Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (State
Documentation Center for Art History)
Previous Page Next Page